Geplaatst in Fotogedicht

Samen schrijven: In de dageraad

in de dageraad
zit de duif roerloos
hoog op de lantaarnpaal

stilte baadt
oeverloos

kabbelend water
dat golvend
het strand onderstroomt

Kiezels glanzen
in ’t eerste licht

weerspiegelen de hoop
op een mooie dag
die schitterend begint

naakte voeten
kussen het natte zand

de afdrukken leiden
dieper de branding in
vervagen in het water

helmgras wuift
naar de nieuwe dag

de zon kruipt
boven het duin uit
op weg naar de horizonWie vult deze renga aan?

Een renga bestaat afwisselend uit een lang drieregelig en een kort tweeregelig vers. Elk van die verzen is op de ene of andere manier verbonden met het voorafgaande vers maar niet met dat daarvoor.

We schrijven deze renga samen op Doldriest, waarbij ieder één of meerdere verzen voor zijn/haar rekening neemt. Check de meest actuele aanvulling in de reacties en schrijf van daaruit verder.