Verklaring Grafschennis

Het bijgeloof: Koude rillingen

Het krijgen van een koude rilling schrijft men (zelfs nu nog) toe aan het feit dat er iemand over het graf loopt waarin je op het einde van jouw vorige leven was begraven.

Grafschennis

Een verveelde groep vrienden besluit op een avond naar het plaatselijke kerkhof te gaan. Ze klimmen over het hek en belanden midden tussen de zwijgende, donkere graven. Een aantal besluit daarop terug te gaan, maar een paar jongens hitsen elkaar op en lopen door.

Een liggende grafsteen heeft een onbedwingbare aantrekkingskracht op een van hen. Vol bravoure stapt hij -aangemoedigd door zijn vrienden- erop en plots lopen de koude rillingen over zijn rug. Langzaam heft hij het hoofd en kijkt naar de naam van de gestorvene…

160310Grafschennis