Geplaatst in Zeswoordverhaal-uitdaging

Verbeeld een Verhaal in Zes Woorden: Vervoer

Vroeger speelde het leven zich voornamelijk rond huis en haard af. Wonen en werken deed je in je eigen dorp of in een naburige stad. Tegenwoordig werken we vaak verder weg, gaan op vakantie, bezoeken familie en vrienden die ver weg wonen. En hiertoe moeten we ons verplaatsen. Dit leek me een leuk thema voor de komende twee weken: VERVOER.

vervoer

Vervoer of transport is het verplaatsen van personen of goederen met bv. de auto, fiets, trein of per vliegtuig. Het kan gaan om tastbare zaken van dingen (goederenvervoer), vloeistoffen (olietransport), gassen (aardgas), dieren (veetransport) of mensen (personenvervoer), maar ook om niet direct tastbare zaken zoals energie (elektriciteit- of warmtetransport) of informatie (bijvoorbeeld datatransport).

Voor het vervoer wordt gebruikgemaakt van vervoermiddelen. Elk type vervoer kent hiervoor specifieke vervoermiddelen. Het proces van verplaatsingen wordt verkeer genoemd. Bij deze vormen van vervoer verandert het vervoermiddel van plaats en daarmee de zaken. Maar er is ook vervoer door middel van vervoermiddelen die op hun plaats blijven, zoals pijpleidingen, kabels, e.d. Het woord ‘transport’ is samengesteld uit het Latijnse trans dat over betekent, en portare, wat dragen betekent. 

Maar met al dit gepraat zijn we nog geen stap verder gekomen. Vooruit 😉 Jij durft vast deze uitdaging aan!

Schrijf een verhaal over VERVOER in slechts zes woordenLaat je inspireren door een foto of afbeelding en schrijf daar je verhaal bij. Of bedenk eerst zes woorden en maak/zoek dan een foto.

Hier een voorbeeld van een Zes Woorden verhaal, geschreven door Ernest Hemingway.

SixWordStory

Wat een impact hebben deze luttele zes woorden!

Publiceer jouw Zes woorden-verhaal met bijpassende foto of afbeelding op je eigen website/log en plaats de link naar jouw post in een reactie hieronder. Ik vermeld je vervolgens in dit bericht.

Veel plezier bij het schrijven, ik zie uit naar je verhaal!
Marion

vulpen

LEES DE VERVOERSVERHALEN VAN:

Wie volgt? 🙂

De volgende schrijfuitdaging wordt gepubliceerd op woensdag 29 mei. Klik hier voor meer uitleg over Verbeeld een verhaal in zes woorden. Would you rather participate in English, please go to Six Word Story Challenge: Transport.

Eerdere thema’s: 
130216 – Armoede 
130227 – Onderwijs
130313 –  Lente
130327 – Schrijven
130410 – Licht
130424 – Muziek

zes-woorden