Naar De Knoppen 

Heraut van de Zon

schalt onhoorbaar, onhoudbaar

Ontwaak, Groen, ontwaak!